Projekce

Rozsah těchto dokumentací je stanoven vyhláškou 63/2013 Sb která mění 499/2006 Sb., podle §2 a přílohy e.1 . Platí pro objekty obsažené v zákoně 183/2006 Sb., §104. odstavec 2., písmena a-d, §110., odstavec 2., b, §117. odstavec 2..
Velmi zjednodušeně lze říci, že pokud u rekonstrukcí měníte vzhled budovy, nebo zasahujete do nosných konstrukcí stavby. U novostaveb jsou to objekty na trvale užívané k obývání se zastavenou plochou nad 150 m2. Jsou i další stavby k jejichž stavbě musí být podána žádost o stavební povolení. Vždy ale doporučuji nahlédnout do Stavebního zákona(zákony 183-186/2006 Sb.)
Ačkoliv podle zákona a stavebních úřadů, by podle dokumentace měl být objekt realizovatelný. Ale samotný projekt pro stavební povolení(ohlášení stavby) není urček k realizaci a měl by po něm následovat prováděcí projekt. Proto pokud chcete stavět podle projektu ke stavebnímu povolení, počítejte s vyšší cenou, než za samotný "holý" projekt ke stavebnímu řízení.

Proto, obzvlášť u montovaných dřevostaveb vidím jako velmi vhodné, dělat takzvané dvoustupňové dokumentace. To znamená, že dokumentace pro úřady je podrobná jen do té míry aby vyhovovala vyhlášce. A Montážní dokumentaci si vytvoří, nebo nechá vytvořit realizační firma, protože každá firma používá svůj vlastní systém a postup. Používání jednostupňových dokumentací vidím jako vhodnější u velkých a komplikovaných staveb. Na veřejných zakázkách nebo realizacích závislých na dotacích. Kde je od počátku nutné mít položkový rozpočet. Jednostupňová dokumentace je vlastně Prováděcí dokumentace, a zase jako taková by měla splňovat požadavky zákona 499/2006 Sb. Podle §3., přílohy e. 2 ..

Věnuji se však i stavbám klasickým, tedy zděným, z tvárnic, cihel, vápenopískových cihel,... Připravuji kompletní projekty pro potřebu stavebního řízení, či Veřejnoprávní smlouvy. Já v součinnosti s architektem a statikem připravuji stavební část dokumentace(A, B, C, D1.1., D1.2, D1.3.) a pro ostatní části (D1.4 a-f) spolupracuji s projektanty s autorizací v jednotlivých oborech(voda, kanalizace, topení, VZT, elektro,...). S projekty větišnou nedováváme radonový, geologický, hydrogeologický průzkum a výškopis. Na tyto části doporučujeme domluvit si "místní" firmu. Nicméně pokud to klient vyžaduje, jsme schopni dodat projekt jako celek.
Ing. Vít Přibyl, DiS
náměstí Přátelství 684
Prachatice, 38301

email: dre-kon[at]dre-kon.cz
Skype: dre-kon
GSM: +420 606729469
DRE-KON
Ing. Vít Přibyl - PROJEKCE                  DOZORY                     STAVBA
Protože cenové relace projektů na míru a typových projektů jsou v podstatě stejné, nepovažuji za dobrou volbu tak zvané "Typové domy". Každý člověk a a každá rodiná má své požadavky na prostor který obývá. A dům se nestaví na přechodnou dobu. Dům představuje domov, tedy místo které Vám má naprosto vyhovovat a dávat Vám pocit bezpečí. Proto nabízím pouze "příklad" typových domů s předpokladem, že každý klient chce bydlet ve svém. Každý dům upravíme dle požadavků investora i když přijde takzvaně "z ulice".
Cena projektu představuje 1 až 5 % z ceny domu. Pokud si necháte upravit jakýkoliv typový projekt, nebo máte svou představu. Jsou finanční rodíl vždy pouze v rovině ceny projektu.
Cena samotné stavby se většinou podstatně nezmění zasahováním do hmoty domu. Cenu nejvíce ovliňují části stavby které jsou vidět, a mohou tvořit i 50% ceny celé stavby.(například, krytina, sytost barvy omítky, vnitřní podlahové krytiny, sanitární vybavení, vestavěný nábytek..)
Samotná cena projektu také není pouze jednostrannou záležitostí jednoho projektanta. Protože každou součást projektové dokumentace musí vytvoři člověk profesně k tomu určený, tedy autorizovaný pro danou oblast. Na každém projektu tak spolupracuji s pěti až deseti profesanty, podly toho o jak náročný typ domu jde
.
2kk, zastavěná plocha 71,83 m2, užitná plocha 54,63 m2
Nepodsklepený jednopodlažní dům vhodný pro dvě až tři osoby
k trvalému bydlení. Ve variantách se sedlovou střechou nebo
pultovou střechou.
Speciifikace
3kk, zastavěná plocha 113,46 m2, užitná plocha 90,38 m2
Nepodsklepený jednopodlažní dům vhodný pro tři až pět osob
k trvalému bydlení. Ve variantách se sedlovou střechou nebo
pultovou střechou.
4kk, zastavěná plocha 149,72 m2, užitná plocha 121,48 m2
Nepodsklepený jednopodlažní dům vhodný pro čtyři až šest osob
k trvalému bydlení. Ve variantách se sedlovou střechou nebo
pultovou střechou.
Speciifikace
Speciifikace